ตารางคะแนน - Liga Pro

อันดับ#
โลโก้ทีม & ชื่อทีม
P
W
D
L
F
A
GD
PTS
2nd Round
1
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Aucas-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Aucas
0
0
0
0
0
0
0
0
2
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Barcelona-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Barcelona
0
0
0
0
0
0
0
0
3
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Cumbaya-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Cumbaya
0
0
0
0
0
0
0
0
4
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Delfin-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Delfin
0
0
0
0
0
0
0
0
5
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Deportivo Cuenca-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Deportivo Cuenca
0
0
0
0
0
0
0
0
6
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-El Nacional-ผลคะแนนรวมทั้งหมด El Nacional
0
0
0
0
0
0
0
0
7
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Emelec-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Emelec
0
0
0
0
0
0
0
0
8
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Imbabura-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Imbabura
0
0
0
0
0
0
0
0
9
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Independiente Valle-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Independiente Valle
0
0
0
0
0
0
0
0
10
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-LDU Quito-ผลคะแนนรวมทั้งหมด LDU Quito
0
0
0
0
0
0
0
0
11
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Libertad-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Libertad
0
0
0
0
0
0
0
0
12
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Macara-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Macara
0
0
0
0
0
0
0
0
13
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Mushuc Runa-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Mushuc Runa
0
0
0
0
0
0
0
0
14
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Orense-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Orense
0
0
0
0
0
0
0
0
15
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Tecnico Universitario-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Tecnico Universitario
0
0
0
0
0
0
0
0
16
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Universidad Catolica-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Universidad Catolica
0
0
0
0
0
0
0
0
1st Round
1
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Aucas-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Aucas
0
0
0
0
0
0
0
0
2
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Barcelona-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Barcelona
0
0
0
0
0
0
0
0
3
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Cumbaya-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Cumbaya
0
0
0
0
0
0
0
0
4
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Delfin-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Delfin
0
0
0
0
0
0
0
0
5
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Deportivo Cuenca-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Deportivo Cuenca
0
0
0
0
0
0
0
0
6
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-El Nacional-ผลคะแนนรวมทั้งหมด El Nacional
0
0
0
0
0
0
0
0
7
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Emelec-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Emelec
0
0
0
0
0
0
0
0
8
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Imbabura-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Imbabura
0
0
0
0
0
0
0
0
9
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Independiente Valle-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Independiente Valle
0
0
0
0
0
0
0
0
10
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-LDU Quito-ผลคะแนนรวมทั้งหมด LDU Quito
0
0
0
0
0
0
0
0
11
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Libertad-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Libertad
0
0
0
0
0
0
0
0
12
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Macara-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Macara
0
0
0
0
0
0
0
0
13
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Mushuc Runa-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Mushuc Runa
0
0
0
0
0
0
0
0
14
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Orense-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Orense
0
0
0
0
0
0
0
0
15
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Tecnico Universitario-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Tecnico Universitario
0
0
0
0
0
0
0
0
16
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Universidad Catolica-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Universidad Catolica
0
0
0
0
0
0
0
0
อัพเดทล่าสุด: 2024-02-25 08:47:24
รายละเอียดอันดับได้สิทธิ์เข้าเล่น
Final
อันดับ#
โลโก้ทีม & ชื่อทีม
P
W
D
L
F
A
GD
PTS
2nd Round
1
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Aucas-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Aucas
0
0
0
0
0
0
0
0
2
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Barcelona-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Barcelona
0
0
0
0
0
0
0
0
3
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Cumbaya-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Cumbaya
0
0
0
0
0
0
0
0
4
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Delfin-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Delfin
0
0
0
0
0
0
0
0
5
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Deportivo Cuenca-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Deportivo Cuenca
0
0
0
0
0
0
0
0
6
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-El Nacional-ผลคะแนนรวมทั้งหมด El Nacional
0
0
0
0
0
0
0
0
7
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Emelec-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Emelec
0
0
0
0
0
0
0
0
8
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Imbabura-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Imbabura
0
0
0
0
0
0
0
0
9
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Independiente Valle-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Independiente Valle
0
0
0
0
0
0
0
0
10
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-LDU Quito-ผลคะแนนรวมทั้งหมด LDU Quito
0
0
0
0
0
0
0
0
11
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Libertad-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Libertad
0
0
0
0
0
0
0
0
12
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Macara-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Macara
0
0
0
0
0
0
0
0
13
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Mushuc Runa-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Mushuc Runa
0
0
0
0
0
0
0
0
14
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Orense-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Orense
0
0
0
0
0
0
0
0
15
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Tecnico Universitario-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Tecnico Universitario
0
0
0
0
0
0
0
0
16
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Universidad Catolica-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Universidad Catolica
0
0
0
0
0
0
0
0
1st Round
1
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Aucas-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Aucas
0
0
0
0
0
0
0
0
2
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Barcelona-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Barcelona
0
0
0
0
0
0
0
0
3
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Cumbaya-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Cumbaya
0
0
0
0
0
0
0
0
4
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Delfin-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Delfin
0
0
0
0
0
0
0
0
5
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Deportivo Cuenca-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Deportivo Cuenca
0
0
0
0
0
0
0
0
6
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-El Nacional-ผลคะแนนรวมทั้งหมด El Nacional
0
0
0
0
0
0
0
0
7
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Emelec-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Emelec
0
0
0
0
0
0
0
0
8
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Imbabura-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Imbabura
0
0
0
0
0
0
0
0
9
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Independiente Valle-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Independiente Valle
0
0
0
0
0
0
0
0
10
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-LDU Quito-ผลคะแนนรวมทั้งหมด LDU Quito
0
0
0
0
0
0
0
0
11
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Libertad-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Libertad
0
0
0
0
0
0
0
0
12
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Macara-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Macara
0
0
0
0
0
0
0
0
13
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Mushuc Runa-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Mushuc Runa
0
0
0
0
0
0
0
0
14
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Orense-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Orense
0
0
0
0
0
0
0
0
15
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Tecnico Universitario-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Tecnico Universitario
0
0
0
0
0
0
0
0
16
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Universidad Catolica-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Universidad Catolica
0
0
0
0
0
0
0
0
อัพเดทล่าสุด: 2024-02-25 08:47:24
อันดับ#
โลโก้ทีม & ชื่อทีม
P
W
D
L
F
A
GD
PTS
2nd Round
1
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Aucas-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Aucas
0
0
0
0
0
0
0
0
2
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Barcelona-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Barcelona
0
0
0
0
0
0
0
0
3
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Cumbaya-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Cumbaya
0
0
0
0
0
0
0
0
4
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Delfin-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Delfin
0
0
0
0
0
0
0
0
5
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Deportivo Cuenca-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Deportivo Cuenca
0
0
0
0
0
0
0
0
6
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-El Nacional-ผลคะแนนรวมทั้งหมด El Nacional
0
0
0
0
0
0
0
0
7
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Emelec-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Emelec
0
0
0
0
0
0
0
0
8
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Imbabura-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Imbabura
0
0
0
0
0
0
0
0
9
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Independiente Valle-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Independiente Valle
0
0
0
0
0
0
0
0
10
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-LDU Quito-ผลคะแนนรวมทั้งหมด LDU Quito
0
0
0
0
0
0
0
0
11
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Libertad-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Libertad
0
0
0
0
0
0
0
0
12
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Macara-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Macara
0
0
0
0
0
0
0
0
13
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Mushuc Runa-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Mushuc Runa
0
0
0
0
0
0
0
0
14
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Orense-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Orense
0
0
0
0
0
0
0
0
15
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Tecnico Universitario-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Tecnico Universitario
0
0
0
0
0
0
0
0
16
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Universidad Catolica-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Universidad Catolica
0
0
0
0
0
0
0
0
1st Round
1
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Aucas-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Aucas
0
0
0
0
0
0
0
0
2
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Barcelona-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Barcelona
0
0
0
0
0
0
0
0
3
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Cumbaya-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Cumbaya
0
0
0
0
0
0
0
0
4
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Delfin-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Delfin
0
0
0
0
0
0
0
0
5
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Deportivo Cuenca-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Deportivo Cuenca
0
0
0
0
0
0
0
0
6
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-El Nacional-ผลคะแนนรวมทั้งหมด El Nacional
0
0
0
0
0
0
0
0
7
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Emelec-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Emelec
0
0
0
0
0
0
0
0
8
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Imbabura-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Imbabura
0
0
0
0
0
0
0
0
9
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Independiente Valle-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Independiente Valle
0
0
0
0
0
0
0
0
10
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-LDU Quito-ผลคะแนนรวมทั้งหมด LDU Quito
0
0
0
0
0
0
0
0
11
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Libertad-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Libertad
0
0
0
0
0
0
0
0
12
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Macara-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Macara
0
0
0
0
0
0
0
0
13
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Mushuc Runa-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Mushuc Runa
0
0
0
0
0
0
0
0
14
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Orense-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Orense
0
0
0
0
0
0
0
0
15
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Tecnico Universitario-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Tecnico Universitario
0
0
0
0
0
0
0
0
16
คะแนน-ลีก--ทีม-สโมสร-Universidad Catolica-ผลคะแนนรวมทั้งหมด Universidad Catolica
0
0
0
0
0
0
0
0
อัพเดทล่าสุด: 2024-02-25 08:47:24